Chuyên cáp hdmi,bộ chuyển đổi hdmi,vga,hdmi to vga ,cáp Displayport
Danh mục
khoi phuc service mac dinh windows 11

Cách khôi phục các service mặc định trong Windows 11

Đăng bởi admin vào lúc 31/07/2023 - 133

Service là một loại ứng dụng chạy trong nền hệ thống mà không có giao diện người dùng. Các service cung cấp những tính năng cốt lõi của hệ điều hành (chẳng hạn như in, kết nối mạng, truy cập từ xa, File Explorer, Windows Search, các bản cập nhật, v.v…) và các ứng dụng, giúp chúng hoạt động như dự định. Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách khôi phục các service mặc định bị thiếu hoặc bị lỗi trong Windows 11.

Lưu ý: Bạn phải đăng nhập với quyền admin để khôi phục các service mặc định.

Cách khôi phục các service mặc định trong Windows 11

1. Nhấp vào liên kết bên dưới cột Tên hiển thị của service trong bảng bên dưới ứng với service mà bạn muốn khôi phục để tải xuống file .reg của service đó.

2. Lưu file .reg vào desktop.

3. Nhấp đúp vào file .reg đã tải xuống để hợp nhất file.

4. Khi được nhắc, hãy nhấn vào Run > Yes (UAC) > Yes > OK để phê duyệt việc hợp nhất.

5. Khi hoàn tất khôi phục service, hãy khởi động lại máy tính để áp dụng thay đổi.

6. Bạn có thể xóa (các) file .reg đã tải xuống nếu muốn.

Danh sách các service mặc định có sẵn file khôi phục

Danh sách các service mặc định có sẵn để tải xuống trong bảng bên dưới hiện chỉ mới bắt đầu và đang trong quá trình hoàn thiện. Quantrimang.com sẽ liên tục bổ sung thêm vào danh sách cho đến khi hoàn thành.

Tên hiển thị của service
Tên service​
Trạng thái mặc định​
Loại khởi động mặc định​
ActiveX Installer (AxInstSV) AxInstSV Manual
AllJoyn Router Service AJRouter Manual (Trigger Start)
App Readiness AppReadiness Manual
Application Identity AppIDSvc Manual (Trigger Start)
Application Information Appinfo Đang chạy Manual (Trigger Start)
Application Layer Gateway Service ALG Manual
Application Management AppMgmt Manual
AppX Deployment Service (AppXSVC) AppXSvc Đang chạy Manual (Trigger Start)
AssignedAccessManager Service AssignedAccessManagerSvc Automatic
Auto Time Zone Updater tzautoupdate Manual (Trigger Start)
AVCTP service BthAvctpSvc Đang chạy Manual (Trigger Start)
Background Intelligent Transfer Service BITS Manual
Background Tasks Infrastructure Service BrokerInfrastructure Đang chạy Automatic
Base Filtering Engine BFE Đang chạy Automatic
BitLocker Drive Encryption Service BDESVC Đang chạy Manual (Trigger Start)
Block Level Backup Engine Service wbengine Manual
Bluetooth Audio Gateway Service BTAGService Manual (Trigger Start)
Bluetooth Support Service bthserv Manual (Trigger Start)
BranchCache PeerDistSvc Manual
Capability Access Manager Service camsvc Đang chạy Manual (Trigger Start)
Cellular Time autotimesvc Manual (Trigger Start)
Certificate Propagation CertPropSvc Manual (Trigger Start)
Client License Service (ClipSVC) ClipSVC Manual (Trigger Start)
CNG Key Isolation KeyIso Đang chạy Manual (Trigger Start)
COM+ Event System EventSystem Đang chạy Automatic
COM+ System Application COMSysApp Manual
Computer Browser Browser Manual (Trigger Start)
Connected Devices Platform Service CDPSvc Đang chạy Automatic (Delayed Start, Trigger Start)
Connected User Experiences and Telemetry DiagTrack Đang chạy Automatic
Container Manager Service CmService Đang chạy Automatic (Trigger Start)
CoreMessaging CoreMessagingRegistrar Đang chạy Automatic
Credential Manager VaultSvc Đang chạy Manual
Cryptographic Services CryptSvc Đang chạy Automatic
Data Sharing Service DsSvc Manual (Trigger Start)
Data Usage DusmSvc Đang chạy Automatic
DCOM Server Process Launcher DcomLaunch Đang chạy Automatic
dcsvc dcsvc Manual (Trigger Start)
Delivery Optimization DoSvc Đang chạy Automatic (Delayed Start, Trigger Start)
Device Association Service DeviceAssociationService Đang chạy Automatic (Trigger Start)
Device Install Service DeviceInstall Manual (Trigger Start)
Device Management Enrollment Service DmEnrollmentSvc Manual
Device Management Wireless Application Protocol (WAP) Push message Routing Service dmwappushservice Manual (Trigger Start)
Device Setup Manager DsmSvc Manual (Trigger Start)
DevQuery Background Discovery Broker DevQueryBroker Đang chạy Manual (Trigger Start)
DHCP Client Dhcp Đang chạy Automatic
Diagnostic Execution Service diagsvc Manual (Trigger Start)
Diagnostic Policy Service DPS Đang chạy Automatic
Diagnostic Service Host WdiServiceHost Manual
Diagnostic System Host WdiSystemHost Đang chạy Manual
DialogBlockingService DialogBlockingService Disabled
Display Enhancement Service DisplayEnhancementService Manual (Trigger Start)
Display Policy Service DispBrokerDesktopSvc Đang chạy Automatic
Distributed Link Tracking Client TrkWks Đang chạy Automatic
Distributed Transaction Coordinator MSDTC Manual
DNS Client Dnscache Đang chạy Automatic (Trigger Start)
Downloaded Maps Manager MapsBroker Automatic (Delayed Start)
Embedded Mode embeddedmode Manual (Trigger Start)
Encrypting File System (EFS) EFS Manual (Trigger Start)
Enterprise App Management Service EntAppSvc Manual
Extensible Authentication Protocol EapHost Manual
File History Service fhsvc Manual (Trigger Start)
FileSyncHelper FileSyncHelper Manual (Trigger Start)
Function Discovery Provider Host fdPHost Đang chạy Manual
Function Discovery Resource Publication FDResPub Đang chạy Manual (Trigger Start)
Geolocation Service lfsvc Đang chạy Manual (Trigger Start)
GraphicsPerfSvc GraphicsPerfSvc Manual (Trigger Start)
Group Policy Client gpsvc Đang chạy Automatic (Trigger Start)
Host Guardian Client Service HgClientService Manual (Trigger Start)
Host Network Service HNS Đang chạy Manual (Trigger Start)
Human Interface Device Service hidserv Đang chạy Manual (Trigger Start)
HV Host Service HvHost Đang chạy Manual (Trigger Start)
Hyper-V Data Exchange Service vmickvpexchange Manual (Trigger Start)
Hyper-V Guest Compute Service gcs Manual
Hyper-V Guest Service Interface vmicguestinterface Manual (Trigger Start)
Hyper-V Guest Shutdown Service vmicshutdown Manual (Trigger Start)
Hyper-V Heartbeat Service vmicheartbeat Manual (Trigger Start)
Hyper-V Host Compute Service vmcompute Đang chạy Manual (Trigger Start)
Hyper-V PowerShell Direct Service vmicvmsession Manual (Trigger Start)
Hyper-V Remote Desktop Virtualization Service vmicrdv Manual (Trigger Start)
Hyper-V Time Synchronization Service vmictimesync Manual (Trigger Start)
Hyper-V Virtual Machine Management vmms Đang chạy Automatic
Hyper-V Volume Shadow Copy Requestor vmicvss Manual (Trigger Start)
IKE and AuthIP IPsec Keying Modules IKEEXT Manual (Trigger Start)
Internet Connection Sharing (ICS) SharedAccess Đang chạy Manual (Trigger Start)
Inventory and Compatibility Appraisal service InventorySvc Đang chạy Manual
IP Helper iphlpsvc Đang chạy Automatic
IP Translation Configuration Service IpxlatCfgSvc Manual (Trigger Start)
IPsec Policy Agent PolicyAgent Manual (Trigger Start)
KtmRm for Distributed Transaction Coordinator KtmRm Manual (Trigger Start)
Language Experience Service LxpSvc Manual
Link-Layer Topology Discovery Mapper lltdsvc Manual
Local Profile Assistant Service wlpasvc Manual (Trigger Start)
Local Session Manager LSM Đang chạy Automatic
McpManagementService McpManagementService Manual
Microsoft (R) Diagnostics Hub Standard Collector Service diagnosticshub.standardcollector.service Manual
Microsoft Account Sign-in Assistant wlidsvc Manual (Trigger Start)
Microsoft App-V Client AppVClient Disabled
Microsoft Cloud Identity Service cloudidsvc Manual
Microsoft Defender Antivirus Network Inspection Service WdNisSvc Đang chạy Manual
Microsoft Defender Antivirus Service WinDefend Đang chạy Automatic
Microsoft iSCSI Initiator Service MSiSCSI Manual
Microsoft Keyboard Filter MsKeyboardFilter Disabled
Microsoft Passport NgcSvc Đang chạy Manual (Trigger Start)
Microsoft Passport Container NgcCtnrSvc Đang chạy Manual (Trigger Start)
Microsoft Software Shadow Copy Provider swprv Manual
Microsoft Storage Spaces SMP smphost Manual
Microsoft Store Install Service InstallService Đang chạy Manual
Microsoft Windows SMS Router Service. SmsRouter Manual (Trigger Start)
Natural Authentication NaturalAuthentication Manual (Trigger Start)
Net.Tcp Port Sharing Service NetTcpPortSharing Disabled
Netlogon Netlogon Manual
Network Connected Devices Auto-Setup NcdAutoSetup Đang chạy Manual (Trigger Start)
Network Connection Broker NcbService Đang chạy Manual (Trigger Start)
Network Connections Netman Manual
Network Connectivity Assistant NcaSvc Manual (Trigger Start)
Network List Service netprofm Đang chạy Manual
Network Location Awareness NlaSvc Manual
Network Setup Service NetSetupSvc Đang chạy Manual (Trigger Start)
Network Store Interface Service nsi Đang chạy Automatic
Network Virtualization Service nvagent Đang chạy Manual
OneDrive Updater Service OneDrive Updater Service Manual (Trigger Start)
OpenSSH Authentication Agent ssh-agent Disabled
Optimize drives defragsvc Manual
Parental Controls WpcMonSvc Manual
Payments and NFC/SE Manager SEMgrSvc Manual (Trigger Start)
Peer Name Resolution Protocol PNRPsvc Manual
Peer Networking Grouping p2psvc Manual
Peer Networking Identity Manager p2pimsvc Manual
Performance Counter DLL Host PerfHost Manual
Performance Logs & Alerts pla Manual
Phone Service PhoneSvc Manual (Trigger Start)
Plug and Play PlugPlay Đang chạy Manual
PNRP Machine Name Publication Service PNRPAutoReg Manual
Portable Device Enumerator Service WPDBusEnum Manual (Trigger Start)
Power Power Đang chạy Automatic
Print Spooler Spooler Đang chạy Automatic
Printer Extensions and Notifications PrintNotify Manual
Problem Reports Control Panel Support wercplsupport Manual
Program Compatibility Assistant Service PcaSvc Đang chạy Automatic (Delayed Start, Trigger Start)
Quality Windows Audio Video Experience QWAVE Manual
Radio Management Service RmSvc Đang chạy Manual
Recommended Troubleshooting Service TroubleshootingSvc Manual
Remote Access Auto Connection Manager RasAuto Manual
Remote Access Connection Manager RasMan Manual
Remote Desktop Configuration SessionEnv Manual
Remote Desktop Services TermService Manual
Remote Desktop Services UserMode Port Redirector UmRdpService Manual
Remote Procedure Call (RPC) RpcSs Đang chạy Automatic
Remote Procedure Call (RPC) Locator RpcLocator Manual
Remote Registry RemoteRegistry Disabled
Retail Demo Service RetailDemo Manual
Routing and Remote Access RemoteAccess Disabled
RPC Endpoint Mapper RpcEptMapper Đang chạy Automatic
Secondary Logon seclogon Manual
Secure Socket Tunneling Protocol Service SstpSvc Manual
Windows Installer msiserver Manual
Windows Modules Installer

Điều này yêu cầu phải sở hữu key HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\TrustedInstaller trong registry trước khi được phép hợp nhất file REG này.

TrustedInstaller Manual
Windows Update wuauserv Manual (Trigger Start)
Xbox Accessory Management Service XboxGipSvc Manual (Trigger Start)
Xbox Live Auth Manager XblAuthManager Manual
Xbox Live Game Save XblGameSave Manual (Trigger Start)
Xbox Live Networking Service XboxNetAp
Tags: