Chuyên cáp hdmi,bộ chuyển đổi hdmi,vga,hdmi to vga ,cáp Displayport
Danh mục

So sánh BAN PHIM DELL XPS M1210,NG734BÀN PHÍM HP 6930 , 6930P,6535B,DV6936,DV6933,DV6920 DV6928,DV6930,8440

Cấu hình sản phẩm

  • Hình ảnh 4383 3357
  • Tiêu Đề BAN PHIM DELL XPS M1210,NG734 BÀN PHÍM HP 6930 , 6930P,6535B,DV6936,DV6933,DV6920 DV6928,DV6930,8440
  • Giá 255,000  285,000