Chuyên cáp hdmi,bộ chuyển đổi hdmi,vga,hdmi to vga ,cáp Displayport
Danh mục

So sánh BAN PHIM DELL XPS M1210,NG734BÀN PHÍM HP A900 , A909 , A945,(CAP CONG)

Cấu hình sản phẩm

  • Hình ảnh 4383 3287
  • Tiêu Đề BAN PHIM DELL XPS M1210,NG734 BÀN PHÍM HP A900 , A909 , A945,(CAP CONG)
  • Giá 255,000  275,000