Chuyên cáp hdmi,bộ chuyển đổi hdmi,vga,hdmi to vga ,cáp Displayport
Danh mục

So sánh BAN PHIM DELL XPS M1210,NG734BÀN PHÍM HP DM4,DM4-1000,DV5-2100,DV5-2000,dm4-2053ca

Cấu hình sản phẩm

  • Hình ảnh 4383 2585
  • Tiêu Đề BAN PHIM DELL XPS M1210,NG734 BÀN PHÍM HP DM4,DM4-1000,DV5-2100,DV5-2000,dm4-2053ca
  • Giá 255,000  235,000